Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Stan realizacji prac - luty 2023 r.

2023-02-24

Szanowni Państwo!

W minionych tygodniach, Wykonawca na stacji elektroenergetycznej Pątnów realizował prace związane z przystosowaniem pola nr 16 rozdzielni 110 kV do podłączenia linii wyprowadzającej moc z farmy fotowoltaiczno - wiatrowej Sławoszewek. Zakres prac obejmował przystosowanie obwodów wtórnych i wymianę gniazda w polu.

Przedmiotowe prace będą realizowane również w najbliższych dniach.