Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Stan prac na inwestycji

2019-03-28

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że realizacja przedmiotowego zadania przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. W ostatnim czasie uruchomiono sterowanie urządzeniami rozdzielni 110 kV GIS, kontynuowano prace związane z układaniem i montażem okablowania między szafami LCC a GIS. W dalszym ciągu prowadzono prace związane z rozprowadzeniem kabli zasilających i sterowniczych między budynkiem rozdzielni i nowej nastawni. 

Ponadto, w budynku nastawni, trwa sukcesywny montaż szaf rozdzielni 230 V oraz układanie kabli zasilających między poszczególnymi urządzeniami. Prowadzone są również prace budowlane związane z wykonaniem tynków zewnętrznych oraz montażem drzwi wewnętrznych do pomieszczeń technologicznych.