Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Stan prac na inwestycji

2019-01-28

W mieście Konin oraz gminie Kazimierz Biskupi podczas jesiennych wyborów samorządowych wyłoniono nowych włodarzy. Mając na celu zarówno nawiązanie współpracy z władzami samorządowymi kadencji na lata 2018-2023 w zakresie przedmiotowej inwestycji, jak i wypracowanie zasad wymiany informacji oraz procesu uzgodnień podczas wykonywania niezbędnych czynności proceduralnych, Wykonawca zorganizował spotkania inicjujące. Przedstawił Inwestora i Wykonawcę, omówił zakres realizowanej inwestycji oraz zreferował stan zaawansowania prac na zadaniu.

Efektem spotkań jest włączanie się władz samorządowych w proces komunikacji społecznej przy realizacji inwestycji infrastrukturalnej.