Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

O inwestycji

Krajowy System Elektroenergetyczny

Energii elektrycznej wytworzonej w elektrowni nie można magazynować. Dlatego tak ważne jest ciągłe analizowanie zapotrzebowania energetycznego oraz dostosowywanie trybu pracy KSE do tych potrzeb. Oznacza to, że system przesyłowy musi być na tyle elastyczny, aby w dowolnym momencie dostarczyć do każdego odbiorcy odpowiednią ilość energii.

Dostarczenie energii elektrycznej do gospodarstw domowych jest możliwe dzięki właściwemu funkcjonowaniu mechanizmu przesyłu energii, czyli układu stacji i linii elektroenergetycznych o różnych napięciach. W uproszczeniu wygląda następująco:

 • elektrownie produkują energię, po czym w stacjach SN/NN podwyższa się jej napięcie w celu przesłania na duże odległości;
 • liniami najwyższych napięć przesyła się energię do lokalnych stacji NN/WN, gdzie napięcie zmniejszane jest do 110 kV;
 • liniami wysokich napięć przesyła się energię na odległości nie przekraczające kilkudziesięciu kilometrów do stacji WN/SN;
 • liniami średnich napięć energia przesyłana jest do typowych transformatorów słupowych SN/nN;
 • liniami niskiego napięcia (nn) energia przesyłana jest do końcowych odbiorców (gospodarstw domowych).

Wyjaśnienie skrótów:

SN/NN - średnie napięcie / najwyższe napięcie
NN - najwyższe napięcie (w Polsce są to linie o napięciu 220 i 400 kV)
NN/WN - najwyższe napięcie / wysokie napięcie
WN - wysokie napięcie (w Polsce są to linie o napięciu 110 kV)
SN - średnie napięcie (w Polsce są to linie o napięciach 10, 15, 20 lub 30 kV)
nN - najniższe napięcie (w Polsce są to linie 400 i 230 V)

Droga energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy Droga energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy

PSE realizują zadania operatora systemu przesyłowego w oparciu o posiadaną sieć przesyłową najwyższych napięć, którą tworzy (stan na 31 grudnia 2020 r.):

 • 281 linii o łącznej długości 15 316 km, w tym:
  • 111 linii o napięciu 400 kV o łącznej długości 7 822 km,
  • 169 linii o napięciu 220 kV o łącznej długości 7 380 km,
  • 1 linia o napięciu 750 kV o długości 114 km (nie jest wykorzystywana),
 • 109 stacji najwyższych napięć (NN),
 • podmorskie połączenie 450 kV DC Polska – Szwecja o całkowitej długości 254 km (z czego 127 km należy do PSE S.A.).

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Pątnów wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Kromolice - Pątnów, to kolejny krok w stronę ulepszenia sieci przesyłowej.

Mapa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Mapa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

Plan całej sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć możecie Państwo pobrać z działu „Materiały do pobrania”.

Lokalizacja inwestycji

Stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kV Pątnów zlokalizowana jest przy Elektrowni Pątnów, w województwie wielkopolskim, powiecie konińskim, na obszarze gminy Kazimierz Biskupi oraz miasta Konin. Obejmuje dwie działki o powierzchni ponad 5 ha.

Planowany do realizacji odcinek linii 400 kV relacji Kromolice - Pątnów o długości ok. 5 km, również zlokalizowany jest na terenie gminy Kazimierz Biskupi i miasta Konin. Na odcinku 1,2 km trasa linii przechodzić będzie przez jezioro Gosławskie.

Plan fragmentu sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć Plan fragmentu sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć

Znaczenie inwestycji

Realizacja tej inwestycji ma na celu:

 • rozbudowę sieci przesyłowej: wprowadzenie linii 400 kV ze stacji Kromolice,
 • zwiększenie niezawodności wyprowadzenia mocy z Elektrowni Pątnów,
 • poprawę bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej w rejonie węzła PAK (Pątnów-Adamów-Konin) poprzez wprowadzenie napięcia 400 kV i transformacji 400/110 kV,
 • zapewnienie koordynacji i optymalizacji przebudowy sieci najwyższych napięć, kojarząc potrzeby systemowe, w szczególności potrzeby tranzytu, z likwidacją ograniczeń przesyłowych.

Charakterystyka stacji i zakres prac

Charakterystyka stacji

Stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kV Pątnów składa się z:

 • wnętrzowej rozdzielni 400 kV typu 8DQ1 w technologii GIS*,
 • napowietrznych rozdzielni 220 kV i 110 kV,
 • autotransformatorów: AT1 220/110 kV 160 MVA oraz AT2 400/220 kV 500 MVA,
 • budynków: rozdzielni GIS 400 kV, nastawni, potrzeb własnych, sprężarkowni rozdzielni 110 kV oraz sprężarkowni rozdzielni 220 kV.

Rozdzielnia 400 kV GIS w układzie 2S zainstalowana jest w budynku. Do rozdzielni przyłączone są: blok 460 MW i autotransformator AT2 400/220 kV. W budynku przewidziano rezerwę miejsca dla czterech pól.

Rozdzielnia 220 kV wybudowana została w latach 60-tych ubiegłego wieku jako napowietrzna w układzie 3S. Wprowadzone są do niej linie 220 kV: Jasiniec 1, Jasiniec 2, Czerwonak, Konin 1, Konin 2, Podolszyce i Włocławek Azoty, linie blokowe 220 kV TB2, TB4, TB5 i TB6 z Elektrowni Pątnów, autotransformator AT1 220/110 kV, autotransformator AT2 400/220 kV oraz transformator rezerwowy potrzeb ogólnych elektrowni.

Rozdzielnia 110 kV wybudowana została w latach 60-tych ubiegłego wieku jako napowietrzna w układzie 2S. Wprowadzone są do niej linie 110 kV: Witkowo, Mogilno, Walcownia, Konin, Pakość 2, Kopalnia Kazimierz, Janikowo, Kleczew, Kopalnia Jóźwin 1, Kopalnia Pątnów, Piotrków Kujawski, linie blokowe 110 kV TB1 i TB3, dwie linie transformatorów potrzeb własnych Elektrowni TPW1 i TPW2 oraz autotransformator AT1 220/110 kV.

*Rozdzielnice (GIS) izolowane gazem SF6 to kompaktowe, niezawodne i ekonomiczne rozwiązania stosowane w szczególnych warunkach – na terenach o dużej gęstości zaludnienia, w miejscach o wyjątkowych walorach architektonicznych oraz środowiskowych. Stosowana technologia pozwala ograniczyć powierzchnię zabudowy oraz oddziaływanie na środowisko poprzez instalację kompaktowego urządzenia wewnątrz budynku.

Zakres prac

W ramach zadania rozbudowana zostanie stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kV Pątnów, poprzez:

 • rozbudowę istniejącego budynku GIS 400 kV dla zabudowy dodatkowych pól 400 kV,
 • rozbudowę istniejącej rozdzielni GIS 400 kV o dodatkowe 10 pól,
 • budowę budynku rozdzielni GIS 110 kV,
 • budowę nowej rozdzielni GIS 110 kV,
 • przełączenie odpływów z istniejącej rozdzielni napowietrznej 110 kV do nowej rozdzielni GIS,
 • rozbudowę budynku nastawni,
 • budowę nowych potrzeb własnych stacji oraz rozbudowę urządzeń telekomunikacyjnych,
 • przebudowę układu drogowego, budowę ogrodzenia zewnętrznego oraz pozostałej infrastruktury towarzyszącej.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje również szereg innych prac dotyczących:

 • wykonania projektu budowlanego i wykonawczego,
 • budowy metodą kompleksową dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400 kV relacji Kromolice - Pątnów od istniejącego słupa nr 10 do stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Pątnów (ok. 5 km),
 • utworzenia dwóch traktów światłowodowych relacji: SE Kromolice - SE Pątnów – tor I (płn.) oraz SE Konin - (przez słup 9a) - SE Pątnów.