Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Postęp prac w projekcie - wrzesień 2022 r.

2022-09-23

Szanowni Państwo!

W ostatnich tygodniach w budynku nastawni Wykonawca kontynuował prace instalacyjne wodno - kanalizacyjne oraz budowlane.

W budynku GIS 400 kV kontynuowano prace związane z:

  • wykonywaniem instalacji elektrycznych ogólnych (gniazdka wtykowe, oświetlenie podstawowe, awaryjne, ewakuacyjne, zasilanie ogrzewania i wentylacji),
  • montażem instalacji klimatyzacji oraz wentylacji.

Zakończono prace związane z budową dróg wewnętrznych przy bramie głównej wjazdowej na stację elektroenergetyczną Pątnów i przy budynkach nastawni rozdzielni 110 kV oraz 400 kV GIS od strony rozdzielni 220 kV.

Rozpoczęto prace przygotowawcze związane z montażem podłogi technologicznej w pomieszczeniach hali oraz przekaźnikowni budynku GIS 400 kV (malowanie podłogi, przygotowywanie konstrukcji wsporczych do montażu na posadzkach), a także związane z wykonaniem osłon oraz izolacji termicznej i zabezpieczeniem rur instalacji ppoż. wychodzących z pompowni przy budynku rozdzielni 400 kV GIS.

W najbliższych tygodniach planowane jest:

  • zakończenie montażu instalacji elektrycznych ogólnych w budynku GIS 400 kV,
  • kontynuowanie układania instalacji wodno - kanalizacyjnych w budynku nastawni,
  • dostawa i montaż stolarki drzwiowej w budynku GIS 400 kV.