Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Postępy w realizacji zadania - lipiec 2022 r.

2022-07-18

Szanowni Państwo!

W minionych tygodniach na stacji elektroenergetycznej Pątnów Wykonawca w budynku GIS 400 kV:

  • wykonał tynki cementowo-wapienne,
  • pomalował pomieszczenie przekaźnikowni,
  • zrealizował uziemienie z bednarki miedzianej,
  • wykonał uziemienie konstrukcji wporczych pod szynoprzewody GIL na dachu budynku.

Przy budynku GIS 400 kV zakończył realizację kanału typu lekkiego.

Trwają prace związane z montażem instalacji klimatyzacji i wentylacji, a także układaniem sufitu podwieszanego oraz malowaniem hali GIS 400 kV.

W lipcu Wykonawca kontynuował także prace instalacyjne w budynku nastawni.

W najbliższych tygodniach planowane jest rozpoczęcie prac przy:

  • instalacjach elektrycznych ogólnych w budynku GIS 400 kV,
  • instalacjach wodno-kanalizacyjnych w budynku nastawni,
  • montażu kanału typu ciężkiego przy budynku GIS 400 kV,
  • montażu stolarki drzwiowej oraz podłogi technologicznej w budynku GIS 400 kV.