Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Postępy w realizacji zadania - styczeń 2021 r.

2021-01-26

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że 23 stycznia br. osiągnięto kolejny krok milowy w projekcie: na stację elektroenergetyczną w Pątnowie został dostarczony i ustawiony na nowym stanowisku autotransformator nr 3 (AT3). Przeprowadzenie tej operacji poprzedziło zakończenie przez Generalnego Wykonawcę budowy misy dla AT3, zamontowanie kratek pod tłuczeń i wykonanie siatki uziemiającej w obrębie całego stanowiska.

Ponadto, na terenie istniejącego pola rozdzielni 110 kV, wykonano montaż osprzętu do głowic kablowych napowietrznych i ograniczników przepięć w polu przy stanowisku AT3 oraz zakończono prace nad budową nowej siatki uziemiającej i systemu kanalizacji teletechnicznej.