Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Poziom zaawansowania prac w projekcie

2020-10-27

Szanowni Państwo!

W październiku br. na stacji elektroenergetycznej w Pątnowie uruchomiono szafę pomiaru energii FQ12, wykonano instalację okablowania strukturalnego w budynku rozdzieleni 400 kV oraz połączenie światłowodowe budynku nowej nastawni i przedmiotowej rozdzielni. Rozpoczęto prace rozruchowe w zakresie pól 6 i 7, montaż szynoprzewodów GIL 400 kV w kierunku bramki wysokiej dla toru nr 2 linii 400 kV Kromolice-Pątnów oraz prace związane z budową misy dla autotransformatora AT3.

W zakresie wprowadzenia linii 400 kV ze stacji Kromolice wykonano m.in. montaż przewodów fazowych pomiędzy bramką wysoką i słupami sekcji 1-4 oraz rozpoczęto montaż światłowodu pomiędzy bramką wysoką stacji i słupem nr 1.