Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Informacja o pracach wykonanych we wrześniu 2020 r.

2020-09-22

Szanowni Państwo!

We wrześniu br. na stacji elektroenergetycznej w Pątnowie wykonano prace związane z montażem:

  • głowic kablowych wewnętrznych i zewnętrznych na kablu 110 kV między słupem nr 1 linii 110 kV a polem nr 19 rozdzielni GIS 110 kV;
  • konstrukcji pod głowice kablowe i ograniczniki przepięć dla linii kablowej 110 kV TPO3;
  • oszynowania górnego i mostków łączących głowice kablowe i ograniczniki przepięć z linią 110 kV pola TPO3;
  • agregatu prądotwórczego i jego rozdzielnic;
  • konstrukcji bramki wysokiej dla linii 400 kV Kromolice-Pątnów;
  • połączenia przewodami fazowymi pomiędzy słupem nr 2 oraz słupem nr 3 linii 400 kV Kromolice-Pątnów.

W dalszym ciągu trwają prace związane z montażem zbiorników przeciwpożarowych oraz podłączeniem ich do instalacji wodnej.