Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Stan prac na projekcie

2020-06-29

Szanowni Państwo!

W czerwcu br. Generalny Wykonawca w dalszym ciągu realizował prace budowlano-montażowe na stacji elektroenergetycznej Pątnów.

Wykonano między innymi wzmocnienia słupa TPO1 – zamontowano konstrukcje wsporcze pod głowice kablowe, ograniczniki przepięć oraz kable uziemiające. Ponadto, pomiędzy słupem nr 1 linii 110 kV TPO1 a polem nr 18 rozdzielni GIS 110 kV, ułożono kabel 110 kV.

Prace montażowe realizowano również na obszarze Jeziora Gosławskiego, gdzie docelowo zostanie posadowionych sześć słupów linii 400 kV Kromolice-Pątnów. W ostatnich tygodniach przeprowadzono tam montaż słupa nr 5d. Cały proces odbywał się przy udziale śmigłowca, transportującego gotowe sekcje słupa nad wykonany na jeziorze fundament, gdzie odbywał się montaż całości konstrukcji.