Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Stan prac na stacji

2018-09-25

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że 14 września 2018 roku odbył się pozytywny odbiór etapu nr 27 Harmonogramu Rzeczowego, związanego z dostawą rozdzielnicy GIS 110 kV na plac budowy.

Obecnie w budynku GIS 110 kV kontynuowane są prace przy montażu urządzeń i aparatury, a na obszarze pomiędzy budynkiem nowej nastawni oraz budynkiem GIS 110 kV trwa budowa:

  • kanalizacji deszczowej,
  • nowych kanałów kablowych.

W budynku nastawni trwają prace wykończeniowe związane z:

  • układaniem tynków wewnętrznych,
  • montażem instalacji elektrycznych,
  • izolacją stropodachu.