Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Stan prac realizacyjnych

2018-05-23

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że w ramach prac związanych z rozbudową stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Pątnów, dobiega końca montaż konstrukcji stalowych budynku GIS 110 kV. Wykonane prace pozwolą na realizację kolejnego etapu, który obejmuje montaż ścian i dachu.

Ponadto usunięto kolizje posadowienia budynku nastawni z istniejącą instalacją wodno-ściekową oraz rozpoczęto wykopy pod fundamenty i parter budynku.