Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Postępy w realizacji zadania - listopad 2020 r.

2020-11-20

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi postępów w pracach budowlano-montażowych prowadzonych na obiekcie w listopadzie.

W ramach rozbudowy stacji wykonano między innymi wykop pod kabel 110 kV łączący pole nr 9.1 rozdzielni GIS 110 kV z autotransformatorem AT3 oraz rozpoczęto montaż fundamentów i konstrukcji wsporczych dla przedmiotowego połączenia. Kolejnym krokiem będzie ułożenie kabla 110 kV.

...

Poziom zaawansowania prac w projekcie

2020-10-27

Szanowni Państwo!

W październiku br. na stacji elektroenergetycznej w Pątnowie uruchomiono szafę pomiaru energii FQ12, wykonano instalację okablowania strukturalnego w budynku rozdzieleni 400 kV oraz połączenie światłowodowe budynku nowej nastawni i przedmiotowej rozdzielni. Rozpoczęto prace rozruchowe w zakresie pól 6 i 7, montaż szynoprzewodów GIL 400 kV w kierunku bramki wysokiej dla toru nr 2 linii 400 kV Kromolice-Pątnów oraz prace związane z budową misy dla autotransformatora AT3.

...

Informacja o pracach wykonanych we wrześniu 2020 r.

2020-09-22

Szanowni Państwo!

We wrześniu br. na stacji elektroenergetycznej w Pątnowie wykonano prace związane z montażem:

  • głowic kablowych wewnętrznych i zewnętrznych na kablu 110 kV między słupem nr 1 linii 110 kV a polem nr 19 rozdzielni GIS 110 kV;
  • konstrukcji pod głowice kablowe i ograniczniki przepięć dla linii kablowej 110 kV TPO3;

...

Poziom zaawansowania prac na zadaniu

2020-08-31

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy informacje o pracach budowlano-montażowych realizowanych na obiekcie.

W budynku nowej nastawni ułożono i podpięto światłowody łączące przedmiotowy budynek z rozdzielnią 400 kV. Przewody zostały zamontowane dla potrzeb telekomunikacyjnych.

W rozdzielni GIS 110 kV, dla linii 110 kV TPO2, pole nr 8 zamontowano ziemnozwarciowe przekładniki Ferrantiego oraz podpięto kabel 110 kV.

...

Postępy w realizacji zadania

2020-07-28

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w lipcu br. Generalny Wykonawca kontynuował prace budowlano-montażowe na stacji elektroenergetycznej w Pątnowie.

Wykonano między innymi wewnętrzne i zewnętrzne głowice kablowe 110 kV, co pozwoliło na podpięcie i uruchomienie linii kablowej 110 kV TPO1. Ponadto zdemontowano przewody fazowe oraz odgromowe rozciągnięte pomiędzy istniejącą bramką nr 6 pola 110 kV a słupem nr 1 linii napowietrznej 110 kV. W pomieszczeniu nowej sprężarkowni zostały ułożone kable sterownicze oraz zasilające.

Stan prac na projekcie

2020-06-29

Szanowni Państwo!

W czerwcu br. Generalny Wykonawca w dalszym ciągu realizował prace budowlano-montażowe na stacji elektroenergetycznej Pątnów.

Wykonano między innymi wzmocnienia słupa TPO1 – zamontowano konstrukcje wsporcze pod głowice kablowe, ograniczniki przepięć oraz kable uziemiające. Ponadto, pomiędzy słupem nr 1 linii 110 kV TPO1 a polem nr 18 rozdzielni GIS 110 kV, ułożono kabel 110 kV.

...

Poziom zaawansowania prac na zadaniu

2020-05-26

Szanowni Państwo!

Wykonawca kontynuuje realizację prac budowlano-montażowych na stacji elektroenergetycznej Pątnów.

W ostatnim czasie ułożony został kabel 110 kV łączący słup nr 1 z polem nr 7 rozdzielni GIS 110 kV. Dla wskazanego elementu wykonano również głowice wewnętrze i zewnętrzne oraz zamontowano przekładniki Ferrantiego. Ich działanie polega na sumowaniu magnetycznym przepływów spowodowanych poszczególnymi fazami prądowymi. ...

Postępy w realizacji zadania

2020-04-29

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować o postępach w pracach budowlano-montażowych związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

Na przestrzeni ostatnich tygodni w budynku GIS 110 kV ułożono kable sterownicze pomiędzy poszczególnymi rozdzielniami a szafami zabezpieczeń i synchronizacji. Ponadto Wykonawca wykonał podpięcia głowic kablowych 110 kV dla pól Mogilno, Witkowo oraz Kazimierz 2. W budynku nowej nastawni zamontowano i sprawdzono obwody wtórne dla pól LB1 oraz TB3.

...

Stan prac na inwestycji

2020-03-20

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowej inwestycji z przyjemnością informujemy o postępach na projekcie.

Zakończono przebudowę linii 110 kV relacji Pątnów-GPO Jóźwin i montaż konstrukcji bramki wysokiej wraz z konstrukcjami pod głowice kablowe dla pól Mogilno oraz Witkowo. Wykonawca zrealizował również prace związane z ułożeniem kabla 110 kV pomiędzy bramką wysoką a rozdzielnią GIS 110 kV Mogilno pole nr 2. Zgodnie z przyjętym harmonogramem przebiegają również prace budowlane – wykonano montaż fundamentów pod słupy 1A dla linii 110 kV Pątnów-Mogilno oraz Pątnów-Witkowo.

...

Poziom zaawansowania prac na projekcie

2020-02-25

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że prace związane z realizacją inwestycji przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

W lutym, na terenie rozdzielni GIS 110 kV, wykonano prace związane z montażem głowic wnętrzowych kablowych 110 kV dla pola nr 17. Ułożono i podłączono też kable 110 kV.

...