Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Poziom zaawansowania prac na zadaniu

2020-05-26

Szanowni Państwo!

Wykonawca kontynuuje realizację prac budowlano-montażowych na stacji elektroenergetycznej Pątnów.

W ostatnim czasie ułożony został kabel 110 kV łączący słup nr 1 z polem nr 7 rozdzielni GIS 110 kV. Dla wskazanego elementu wykonano również głowice wewnętrze i zewnętrzne oraz zamontowano przekładniki Ferrantiego. Ich działanie polega na sumowaniu magnetycznym przepływów spowodowanych poszczególnymi fazami prądowymi. ...

Postępy w realizacji zadania

2020-04-29

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować o postępach w pracach budowlano-montażowych związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

Na przestrzeni ostatnich tygodni w budynku GIS 110 kV ułożono kable sterownicze pomiędzy poszczególnymi rozdzielniami a szafami zabezpieczeń i synchronizacji. Ponadto Wykonawca wykonał podpięcia głowic kablowych 110 kV dla pól Mogilno, Witkowo oraz Kazimierz 2. W budynku nowej nastawni zamontowano i sprawdzono obwody wtórne dla pól LB1 oraz TB3.

...

Stan prac na inwestycji

2020-03-20

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowej inwestycji z przyjemnością informujemy o postępach na projekcie.

Zakończono przebudowę linii 110 kV relacji Pątnów-GPO Jóźwin i montaż konstrukcji bramki wysokiej wraz z konstrukcjami pod głowice kablowe dla pól Mogilno oraz Witkowo. Wykonawca zrealizował również prace związane z ułożeniem kabla 110 kV pomiędzy bramką wysoką a rozdzielnią GIS 110 kV Mogilno pole nr 2. Zgodnie z przyjętym harmonogramem przebiegają również prace budowlane – wykonano montaż fundamentów pod słupy 1A dla linii 110 kV Pątnów-Mogilno oraz Pątnów-Witkowo.

...

Poziom zaawansowania prac na projekcie

2020-02-25

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że prace związane z realizacją inwestycji przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

W lutym, na terenie rozdzielni GIS 110 kV, wykonano prace związane z montażem głowic wnętrzowych kablowych 110 kV dla pola nr 17. Ułożono i podłączono też kable 110 kV.

...

Postępy w realizacji zadania

2020-01-22

Szanowni Państwo!

Na przestrzeni ostatnich tygodni Wykonawca realizował prace związane z rozdzielniami GIS 110 i 400 kV. Na terenie napowietrznej rozdzielni 110 kV wykonano m.in. następujące prace:

 • zmostkowano linię 110 kV Piotrków Kujawski z linią Janikowo na podejściu przed stacją Pątnów;
 • zbudowano nową bramkę liniową dla linii 110 kV Jóźwin 1;
 • ułożono linię kablową od bramki liniowej do pola nr 1 rozdzielni 110 kV GIS;
 • wykonano montaż konstrukcji pod ograniczniki przepięć i napowietrzne głowice kablowe;
 • dokonano odbioru prac związanych z budową mostu tymczasowego między bramką pola linii Walcownia a polem Konin. 

Natomiast w budynku rozdzielni GIS 400 kV zamontowano nową rozdzielnicę GIS 400 kV.

Życzenia świąteczne

2019-12-19

Szanowni Państwo!

Wszystkim zainteresowanym realizacją przedmiotowej inwestycji życzymy zdrowych, spokojnych i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz powodzenia w realizacji planów w nadchodzącym 2020 roku.

Stan prac na inwestycji

2019-12-18

Szanowni Państwo!

W pierwszych tygodniach grudnia Wykonawca zrealizował prace modernizacyjne związane z przebudową istniejących pól rozdzielni 110 kV. Wykonano m.in.:

 • montaż osłony izolacyjnej mostu szynowego przy autotransformatorze AT1;
 • most tymczasowy pomiędzy bramką pola linii Walcownia a polem nr 15 Konin;
 • połączenie pola linii Konin (połączenie kablowe z rozdzielni 110 kV GIS, pole nr 10) z bramką napowietrznej linii 110 kV Konin.

...

Poziom zaawansowania prac na projekcie

2019-11-26

Szanowni Państwo!

Informujemy, że prace związane z realizacją przedmiotowego zadania przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W listopadzie, w budynku nowej nastawni, przeprowadzono m.in. następujące prace:

 • wykonano izolację mostu szynowego oraz spięto go z autotransformatorem AT1;
 • przebudowano linię SN 6 kV krzyżowaną w przęśle 3-4 projektowanej linii 400 kV Kromolice-Pątnów;
 • wpięto kable 110 kV do rozdzielni GIS (pola nr 10 i 23);
 • podane zostało napięcie na rozdzielnię GIS 110 kV, do sekcji A i B;
 • przeprowadzono testy FAT na poszczególnych polach stacji elektroenergetycznej.

...

Postępy w realizacji zadania

2019-10-28

Szanowni Państwo!

Zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi postępów w prowadzonych pracach.

W budynku rozdzielni 110 kV GIS dokonano przeglądu i sprawdzono przekładniki napięciowe w polach nr 16,17,18,19 i 23. W dalszym ciągu trwa realizacja sprawdzeń funkcjonalnych blokad i sterowań dla całej rozdzielni.

...

Stan prac na inwestycji

2019-09-25

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że realizacja przedmiotowego zadania przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem.

W ostatnich tygodniach w budynku nowej nastawni m.in.:

 • realizowano prace rozruchowe w pomieszczeniu przekaźnikowni dla pól rozdzielni 110 kV GIS – sekcja A pola od 1 do 11 oraz sekcja B pola od 16 do 19;
 • rozmieszczono światłowody pomiędzy szafami przekaźnikowymi;
 • ułożono kable sterownicze pomiędzy rozdzielnią SN2 a szafami przekaźnikowymi.

...