Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Postępy w pracach na zadaniu - marzec 2021 r.

2021-03-26

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w marcu na terenie budynku nastawni układano kable sterownicze, wyprowadzono światłowód z bramki liniowej linii 400 kV oraz przepięto na nowe rozdzielnice napięcia gwarantowanego 230V AC i 48V DC obwody ze starych rozdzielnic, które w kolejnym kroku zostały zdemontowane.

W ramach prac realizowanych w budynku rozdzielni 400 kV dokończono prace rozruchowe w podrozdzielnicach potrzeb własnych 400/230V AC oraz 220V DC, jak również przeprowadzono montaż oraz rozruch szafy FQ11 służącej do pomiaru energii GIS 400 kV.

...

Informacja o pracach wykonanych w lutym 2021 r.

2021-02-25

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w lutym br. kontynuowano prace montażowe w budynku nastawni. Zmodernizowane zostały między innymi obwody wtórne strony 15 kV autotransformatora AT3 w szafie FR57 oraz szafy OFR42 i OFR46. Ponadto, między szafą OFR42 a szafą OFA znajdującą się w pomieszczeniu potrzeb własnych, ułożono i podpięto instalację zasilającą komputera IPC.

...

Postępy w realizacji zadania - styczeń 2021 r.

2021-01-26

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że 23 stycznia br. osiągnięto kolejny krok milowy w projekcie: na stację elektroenergetyczną w Pątnowie został dostarczony i ustawiony na nowym stanowisku autotransformator nr 3 (AT3). Przeprowadzenie tej operacji poprzedziło zakończenie przez Generalnego Wykonawcę budowy misy dla AT3, zamontowanie kratek pod tłuczeń i wykonanie siatki uziemiającej w obrębie całego stanowiska.

...

Życzenia świąteczne

2020-12-22

Szanowni Państwo!

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzymy dużo radości, ciepła i optymizmu. Niech Nowy, 2021 Rok będzie czasem ustania wszelkich przeciwności, a podjęte przez Państwa działania przyniosą satysfakcję i sukcesy w życiu zawodowym i osobistym.

Informacja o pracach wykonanych w grudniu 2020 r.

2020-12-18

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi postępów w pracach budowlano-montażowych prowadzonych na obiekcie w grudniu.

W budynku rozdzielni GIS 110 kV zamontowano wewnętrzne głowice kablowe i podpięto je do pola nr 9 AT3, natomiast w istniejącym budynku GIS 400 kV przeporoawdzono uruchomienie urządzeń napięcia gwarantowanego 48V DC oraz napięcia 230V AC wraz z testami SSiN.

...

Postępy w realizacji zadania - listopad 2020 r.

2020-11-20

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi postępów w pracach budowlano-montażowych prowadzonych na obiekcie w listopadzie.

W ramach rozbudowy stacji wykonano między innymi wykop pod kabel 110 kV łączący pole nr 9.1 rozdzielni GIS 110 kV z autotransformatorem AT3 oraz rozpoczęto montaż fundamentów i konstrukcji wsporczych dla przedmiotowego połączenia. Kolejnym krokiem będzie ułożenie kabla 110 kV.

...

Poziom zaawansowania prac w projekcie

2020-10-27

Szanowni Państwo!

W październiku br. na stacji elektroenergetycznej w Pątnowie uruchomiono szafę pomiaru energii FQ12, wykonano instalację okablowania strukturalnego w budynku rozdzieleni 400 kV oraz połączenie światłowodowe budynku nowej nastawni i przedmiotowej rozdzielni. Rozpoczęto prace rozruchowe w zakresie pól 6 i 7, montaż szynoprzewodów GIL 400 kV w kierunku bramki wysokiej dla toru nr 2 linii 400 kV Kromolice-Pątnów oraz prace związane z budową misy dla autotransformatora AT3.

...

Informacja o pracach wykonanych we wrześniu 2020 r.

2020-09-22

Szanowni Państwo!

We wrześniu br. na stacji elektroenergetycznej w Pątnowie wykonano prace związane z montażem:

  • głowic kablowych wewnętrznych i zewnętrznych na kablu 110 kV między słupem nr 1 linii 110 kV a polem nr 19 rozdzielni GIS 110 kV;
  • konstrukcji pod głowice kablowe i ograniczniki przepięć dla linii kablowej 110 kV TPO3;

...

Poziom zaawansowania prac na zadaniu

2020-08-31

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy informacje o pracach budowlano-montażowych realizowanych na obiekcie.

W budynku nowej nastawni ułożono i podpięto światłowody łączące przedmiotowy budynek z rozdzielnią 400 kV. Przewody zostały zamontowane dla potrzeb telekomunikacyjnych.

W rozdzielni GIS 110 kV, dla linii 110 kV TPO2, pole nr 8 zamontowano ziemnozwarciowe przekładniki Ferrantiego oraz podpięto kabel 110 kV.

...

Postępy w realizacji zadania

2020-07-28

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w lipcu br. Generalny Wykonawca kontynuował prace budowlano-montażowe na stacji elektroenergetycznej w Pątnowie.

Wykonano między innymi wewnętrzne i zewnętrzne głowice kablowe 110 kV, co pozwoliło na podpięcie i uruchomienie linii kablowej 110 kV TPO1. Ponadto zdemontowano przewody fazowe oraz odgromowe rozciągnięte pomiędzy istniejącą bramką nr 6 pola 110 kV a słupem nr 1 linii napowietrznej 110 kV. W pomieszczeniu nowej sprężarkowni zostały ułożone kable sterownicze oraz zasilające.