Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Album - Stan realizacji prac na stacji: maj / czerwiec 2018