Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Album - Wesołych Świąt!