Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Album - Stan realizacji prac - październik 2022 r.