Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Album - Stan prac na inwestycji - styczeń 2021