Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Album - Stan realizacji prac - styczeń 2020