Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Postęp prac w projekcie - styczeń 2023 r.

2023-01-18

Szanowni Państwo!

W styczniu Wykonawca - na stacji elektroenergetycznej Pątnów - kontynuował prace wykończeniowe w zakresie:

  • podłogi podniesionej w budynku rozdzielni GIS 400 kV (dobudowanym w ramach etapu 3) w pomieszczeniu przekaźnikowni,
  • dylatacji pomalowanej podłogi w budynku rozdzielni GIS 400 kV w pomieszczeniu GIS 400 kV.