Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Postęp prac w projekcie - listopad 2022 r.

2022-11-21

Szanowni Państwo!

Na stacji elektroenergetycznej Pątnów w pomieszczeniu przekaźnikowni nowej nastawni 110 kV realizowane są obecnie testy SAT (czyli testy odbiorcze na obiekcie po zakończeniu montażu i uruchomieniu danego urządzenia) synchronizatora centralnego. Odbywają się one przy udziale przedstawicieli Inwestora.

Kontynuowane są prace związane z ułożeniem kanalizacji teletechnicznej okablowania strukturalnego dla instalacji Systemu Ochrony Technicznej (SOT) stacji Pątnów.

Ponadto, w ostatnich tygodniach, Wykonawca przygotował drabinki kablowe pod podłogą w budynku GIS 400 kV oraz zamontował jednostki zewnętrzne klimatyzatorów na elewacji.