Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Stan realizacji prac - październik 2022 r.

2022-10-24

W ostatnich tygodniach w budynku GIS 400 kV Wykonawca:

  • położył podłogę technologiczną,
  • zamontował stolarkę drzwiową,
  • zainstalował jednostki wewnętrzne klimatyzatorów.

W budynku nastawni wykonano instalacje sanitarne.

W najbliższych dniach Wykonawca położy powłokę żywiczną na posadzce w budynku GIS 400 kV.