Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Stan realizacji prac - sierpień 2022 r.

2022-08-17

Szanowni Państwo!

W ostatnich tygodniach Wykonawca prowadził szereg prac w budynku nastawni, gdzie m.in. kontynuowano prace instalacyjne wodno - kanalizacyjne oraz budowlane.

W budynku GIS 400 kV:

  • zakończono malowanie ścian i sufitów,
  • zamontowano konstrukcje sufitu podwieszanego w pomieszczeniu przekaźnikowni,
  • wykonano kanał typu ciężkiego pomiędzy budynkiem GIS 400 kV a rozdzielnią 220 kV.

Trwają prace związane z:

  • wykonaniem instalacji elektrycznych ogólnych (gniazdka wtykowe, oświetlenie podstawowe, awaryjne, ewakuacyjne, zasilanie ogrzewania i wentylacji)
  • montażem instalacji klimatyzacji oraz wentylacji.

Rozpoczęto wykonywanie dróg wewnętrznych.

Na kolejne tygodnie Wykonawca planuje prace przy:

  • instalacjach elektrycznych ogólnych (oświetlenie, gniazda wtykowe) w budynku GIS 400 kV,
  • instalacjach wodno - kanalizacyjnych w budynku nastawni,
  • montażu stolarki drzwiowej w budynku GIS 400 kV,
  • montażu podłogi technologicznej w budynku GIS 400 kV.