Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Stan realizacji prac - czerwiec 2022 r.

2022-06-24

Szanowni Państwo!

W minionych tygodniach na stacji elektroenergetycznej Pątnów prowadzono działania m.in. w budynku nastawni, gdzie wykonano pokrycie dachu oraz elewację zewnętrzną. Kontynuowane są prace związane z remontem pomieszczeń wewnętrznych oraz instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi.

W budynku GIS 400 kV zakończono:

  • prace związane z dociepleniem stropu i realizacją jego izolacji hydrologicznej,
  • ułożono posadzkę hali GIS 400 kV,
  • wykonano część elewacji zewnętrznej,
  • zamontowano obróbki blacharskie dachu,
  • ułożono konstrukcję wsporczą na dachu budynku dla GILi (szynoprzewody w izolacji z gazu, łączą rozdzielnicę ze słupami - w tym przypadku 400 kV).

Trwają prace związane z wykonaniem tynków cementowo-wapiennych w budynku - hali GIS 400 kV.