Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Stan realizacji prac w końcu sierpnia 2021 r.

2021-08-31

Szanowni Państwo!

W sierpniu wykonano szereg prac w budynku nastawni, w tym ułożono kable sterownicze i światłowody w pomieszczeniach łączności, tablic pól R 220 kV i przekaźnikowni R 220 kV. Dokończono również testy FAT (kontrolno-badawcze) dla łącza inżynieryjnego – wszystkie przebiegły pomyślnie.

Na zewnątrz budynków stacji Generalny Wykonawca kontynuował budowę nowych dróg: za budynkiem nastawni, na obszarze pomiędzy nim a rozdzielnią GIS 110kV, a także przy rozdzielni 220 kV. Dodatkowo zainstalowano nowe oświetlenie zewnętrzne – nowe lampy zainstalowano na 40-tu słupach oświetleniowych.

W kolejnych etapach planowana jest budowa nowego odcinka kanału ciężkiego przy budynku nowej rozdzielni GIS 400 kV i w obszarze stanowiska autotransformatora AT3.