Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Postępy w pracach na zadaniu - lipiec 2021 r.

2021-07-28

Szanowni Państwo!

W lipcu realizowano na stacji elektroenergetycznej w Pątnowie prace modernizacyjne związane z przebudową istniejących pól rozdzielni 110 kV.

We wskazanym okresie zakończono remont kanału kablowego zlokalizowanego pomiędzy autotransformatorem AT1 i budynkiem starej nastawni wraz z budową nowej instalacji odwadniającej. Kontynuowano budowę nowej siatki uziemiającej, wykonywano prace związane z kontenerem nowej sprężarkowni (takie jak montaż trasy oraz lutowanie rur dla instalacji sprężonego powietrza w nowym kanale), jak również prowadzono działania związane z budową dróg za budynkiem nowej nastawni. Jednocześnie rozpoczęto prace związane z instalacją oświetlenia zewnętrznego oraz monitoringu stacji Pątnów.