Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Realizacja procedury planistycznej

2017-04-26

24 kwietnia 2017 roku Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna gminy Kazimierz Biskupi pozytywnie zaopiniowała projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu SE Pątnów. Projekt planu zostanie teraz skierowany do uzgodnień i opiniowania.