Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Realizacja prac w projekcie - czerwiec 2021 r.

2021-06-22

Szanowni Państwo!

W czerwcu kontynuowano na stacji elektroenergetycznej w Pątnowie prace na terenie budynku nowej nastawni. Zamontowano m.in. skrzynki oświetlenia zewnętrznego FB120, które następnie połączono kablem sterowniczym z szafą potrzeb własnych 400/230V AC. Z likwidowanej napowietrznej rozdzielni 110 kV zdemontowano nieczynne obwody wtórne oraz przeprowadzono szereg testów administracyjnych.

Prace postępowały również w zakresie modernizacji i przebudowy istniejących pól rozdzielni 110 kV. Kontynuowano budowę nowej siatki uziemiającej oraz remont kanału kablowego pomiędzy autotransformatorem AT1 a budynkiem starej nastawni wraz z budową nowej instalacji odwadniającej. Zamontowany został nowy kontener sprężarkowni i skrzynka pośrednicząca oraz przeprowadzono lutowanie rur dla instalacji sprężonego powietrza w nowym kanale pomiędzy budynkiem starej i kontenerem nowej sprężarkowni. Przedmiotowy kontener został również zabezpieczony uziemieniem otokowym.

W zakresie prac związanych ze starą rozdzielnią GIS 400 kV układano kable elektryczne pomiędzy pomieszczeniem potrzeb własnych a szafą sterowniczą znajdującą się w budynku pompowni p.poż.