Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Informacja o pracach wykonanych w maju 2021 r.

2021-05-28

Szanowni Państwo!

W maju kontynuowano na stacji elektroenergetycznej w Pątnowie prace związane z budową nowej siatki uziemiającej na rozdzielni 110 kV oraz remontem kanału kablowego pomiędzy autotransformatorem AT1 a budynkiem starej nastawni wraz z budową nowej instalacji odwadniającej. Rozpoczęto budowę dróg przy budynku rozdzielni GIS 110 kV, jak również realizowano prace związane z wykonaniem kanalizy deszczowej.

W zakresie budowy linii 400 kV Kromolice-Pątnów wykonano, z wynikiem pozytywnym, pomiar parametrów elektrycznych przedmiotowej linii oraz podano napięcie na jej drugi tor.

W ramach prac związanych z rozdzielnią GIS 400 kV, ułożono oraz zamontowano kable sterownicze pomiędzy przekaźnikownią 400 kV a szafami automatyki w przepompowni p.poż. oraz usunięto nieczynne kable sterownicze starej rozdzielnicy 48V DC.