Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Realizacja prac w projekcie - kwiecień 2021 r.

2021-04-27

Szanowni Państwo!

W kwietniu realizowano prace w zakresie obwodów pierwotnych i przebudowy istniejących pól rozdzielni 110 kV. W ramach przeprowadzonych działań zakończono i odebrano przyłącze wodociągowe, instalacje wody zasilające hydranty DN80 oraz dodatkowe zbiorniki wody ppoż. Kontynuowano również budowę nowej siatki uziemiającej pola rozdzielni 110 kV.

Ponadto zakończono montaż szynoprzewodów typu GIL 400 kV pomiędzy budynkiem rozdzielni GIS 400 kV a bramką wysoką toru drugiego linii 400 kV relacji Kromolice-Pątnów.