Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Postępy w pracach na zadaniu - marzec 2021 r.

2021-03-26

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w marcu na terenie budynku nastawni układano kable sterownicze, wyprowadzono światłowód z bramki liniowej linii 400 kV oraz przepięto na nowe rozdzielnice napięcia gwarantowanego 230V AC i 48V DC obwody ze starych rozdzielnic, które w kolejnym kroku zostały zdemontowane.

W ramach prac realizowanych w budynku rozdzielni 400 kV dokończono prace rozruchowe w podrozdzielnicach potrzeb własnych 400/230V AC oraz 220V DC, jak również przeprowadzono montaż oraz rozruch szafy FQ11 służącej do pomiaru energii GIS 400 kV.