Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Informacja o pracach wykonanych w lutym 2021 r.

2021-02-25

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w lutym br. kontynuowano prace montażowe w budynku nastawni. Zmodernizowane zostały między innymi obwody wtórne strony 15 kV autotransformatora AT3 w szafie FR57 oraz szafy OFR42 i OFR46. Ponadto, między szafą OFR42 a szafą OFA znajdującą się w pomieszczeniu potrzeb własnych, ułożono i podpięto instalację zasilającą komputera IPC.

Prace postępowały również w zakresie przebudowy istniejących pól rozdzielni 110 kV. W dalszym ciągu realizowano prace związane z budową kanalizacji teletechnicznej oraz nowej siatki uziemiającej na terenie rozdzielni 110 kV. Zamontowane zostały również szynoprzewody GIL 400 kV.