Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Informacja o pracach wykonanych w grudniu 2020 r.

2020-12-18

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi postępów w pracach budowlano-montażowych prowadzonych na obiekcie w grudniu.

W budynku rozdzielni GIS 110 kV zamontowano wewnętrzne głowice kablowe i podpięto je do pola nr 9 AT3, natomiast w istniejącym budynku GIS 400 kV przeporoawdzono uruchomienie urządzeń napięcia gwarantowanego 48V DC oraz napięcia 230V AC wraz z testami SSiN.

Postępy w realizacji prac widoczne są również w zakresie budowy linii 400 kV relacji Kromolice-Pątnów, gdzie wykonano całkowity montaż przedmiotowej linii w sekcji między bramką wysoką a słupem nr 10.