Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Postępy w realizacji zadania - listopad 2020 r.

2020-11-20

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi postępów w pracach budowlano-montażowych prowadzonych na obiekcie w listopadzie.

W ramach rozbudowy stacji wykonano między innymi wykop pod kabel 110 kV łączący pole nr 9.1 rozdzielni GIS 110 kV z autotransformatorem AT3 oraz rozpoczęto montaż fundamentów i konstrukcji wsporczych dla przedmiotowego połączenia. Kolejnym krokiem będzie ułożenie kabla 110 kV.

Prace postępują również w zakresie budowy linii 400 kV Kromolice-Pątnów. W sekcji między słupami 4 - 6 zamontowano przewody robocze i odgromowe, a na słupach nr 6 i 8 rozpoczęto montaż łańcuchów izolatorowych.