Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Poziom zaawansowania prac na zadaniu

2020-08-31

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy informacje o pracach budowlano-montażowych realizowanych na obiekcie.

W budynku nowej nastawni ułożono i podpięto światłowody łączące przedmiotowy budynek z rozdzielnią 400 kV. Przewody zostały zamontowane dla potrzeb telekomunikacyjnych.

W rozdzielni GIS 110 kV, dla linii 110 kV TPO2, pole nr 8 zamontowano ziemnozwarciowe przekładniki Ferrantiego oraz podpięto kabel 110 kV.

Szereg prac wykonano również w istniejącym budynku rozdzielni GIS 400 kV, gdzie przede wszystkim zakończono montaż rozdzielni GIS 400 kV oraz ułożono i podpięto kable między szafami LCC a rozdzielnią. Końca dobiegły tu również prace budowlane w pomieszczeniu akumulatorowni.