Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Postępy w realizacji zadania

2020-07-28

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w lipcu br. Generalny Wykonawca kontynuował prace budowlano-montażowe na stacji elektroenergetycznej w Pątnowie.

Wykonano między innymi wewnętrzne i zewnętrzne głowice kablowe 110 kV, co pozwoliło na podpięcie i uruchomienie linii kablowej 110 kV TPO1. Ponadto zdemontowano przewody fazowe oraz odgromowe rozciągnięte pomiędzy istniejącą bramką nr 6 pola 110 kV a słupem nr 1 linii napowietrznej 110 kV. W pomieszczeniu nowej sprężarkowni zostały ułożone kable sterownicze oraz zasilające.