Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Poziom zaawansowania prac na zadaniu

2020-05-26

Szanowni Państwo!

Wykonawca kontynuuje realizację prac budowlano-montażowych na stacji elektroenergetycznej Pątnów.

W ostatnim czasie ułożony został kabel 110 kV łączący słup nr 1 z polem nr 7 rozdzielni GIS 110 kV. Dla wskazanego elementu wykonano również głowice wewnętrze i zewnętrzne oraz zamontowano przekładniki Ferrantiego. Ich działanie polega na sumowaniu magnetycznym przepływów spowodowanych poszczególnymi fazami prądowymi. Przekładniki Ferrantiego są stosowane do pomiaru prądu zerowego w kablach oraz w przewodach szynowych łączących prądnicę z szynami zbiorczymi. Zastosowanie tych elementów pozwala na zabezpieczenie kabla przed negatywnymi skutkami zwarcia.

Ponadto na obiekcie realizowano prace związane z linią 400 kV Kromolice-Pątnów, dla której wykonano fundamenty pod nową konstrukcję bramki stacyjnej oraz zamontowano słup nr 1.