Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Postępy w realizacji zadania

2020-04-29

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować o postępach w pracach budowlano-montażowych związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

Na przestrzeni ostatnich tygodni w budynku GIS 110 kV ułożono kable sterownicze pomiędzy poszczególnymi rozdzielniami a szafami zabezpieczeń i synchronizacji. Ponadto Wykonawca wykonał podpięcia głowic kablowych 110 kV dla pól Mogilno, Witkowo oraz Kazimierz 2. W budynku nowej nastawni zamontowano i sprawdzono obwody wtórne dla pól LB1 oraz TB3.

W związku z przebudową istniejących pól rozdzielni 110 kV, Wykonawca m.in. zdemontował stary kabel zasilający TB1 pomiędzy polem a słupem nr 1 oraz rozpoczął prace związane z wykonaniem fundamentów pod agregat prądotwórczy.

Przebudowy realizowane obecnie na stacji elektroenergetycznej Pątnów pozwolą na uwolnienie terenu, który jest niezbędny do montażu słupa krańcowego linii 400 kV Kromolice-Pątnów, wzmacniającej szkieletową sieć przesyłową w tej części kraju.