Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Stan prac na inwestycji

2020-03-20

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowej inwestycji z przyjemnością informujemy o postępach na projekcie.

Zakończono przebudowę linii 110 kV relacji Pątnów-GPO Jóźwin i montaż konstrukcji bramki wysokiej wraz z konstrukcjami pod głowice kablowe dla pól Mogilno oraz Witkowo. Wykonawca zrealizował również prace związane z ułożeniem kabla 110 kV pomiędzy bramką wysoką a rozdzielnią GIS 110 kV Mogilno pole nr 2. Zgodnie z przyjętym harmonogramem przebiegają również prace budowlane – wykonano montaż fundamentów pod słupy 1A dla linii 110 kV Pątnów-Mogilno oraz Pątnów-Witkowo.

W najbliższym czasie kontynuowane będą prace związane z ułożeniem kabla 110 kV pomiędzy bramką wysoką a rozdzielnią GIS 110 kV Witkowo pole nr 3 oraz montażem fundamentów pod słupy nr 1 dla linii 110 kV Pątnów-Mogilno oraz Pątnów-Witkowo. Przeprowadzony zostanie również montaż słupa nr 1A dla linii 110 kV Pątnów-Mogilno.