Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Poziom zaawansowania prac na projekcie

2020-02-25

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że prace związane z realizacją inwestycji przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

W lutym, na terenie rozdzielni GIS 110 kV, wykonano prace związane z montażem głowic wnętrzowych kablowych 110 kV dla pola nr 17. Ułożono i podłączono też kable 110 kV.

W zakresie istniejących pól rozdzielni 110 kV między innymi:

  • przebudowano linię 110 kV relacji Pątnów-Jóźwin 1;
  • zdemontowano pola nr 22 i 18;
  • wykonano bramkę liniową dla przebudowy linii 110 kV relacji Pątnów-GPO Jóźwin; 
  • ułożono kabel 110 kV pomiędzy rozdzielnią GIS 110 kV a polem nr 17.

Ponadto na stanowisku nr 9 zamontowano słup dla linii 400 kV, a w rozdzielni GIS 400 kV prowadzono prace budowlane w pomieszczeniu akumulatorowni oraz montaż samej rozdzielni.