Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Postępy w realizacji zadania

2020-01-22

Szanowni Państwo!

Na przestrzeni ostatnich tygodni Wykonawca realizował prace związane z rozdzielniami GIS 110 i 400 kV. Na terenie napowietrznej rozdzielni 110 kV wykonano m.in. następujące prace:

  • zmostkowano linię 110 kV Piotrków Kujawski z linią Janikowo na podejściu przed stacją Pątnów;
  • zbudowano nową bramkę liniową dla linii 110 kV Jóźwin 1;
  • ułożono linię kablową od bramki liniowej do pola nr 1 rozdzielni 110 kV GIS;
  • wykonano montaż konstrukcji pod ograniczniki przepięć i napowietrzne głowice kablowe;
  • dokonano odbioru prac związanych z budową mostu tymczasowego między bramką pola linii Walcownia a polem Konin. 

Natomiast w budynku rozdzielni GIS 400 kV zamontowano nową rozdzielnicę GIS 400 kV.