Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Stan prac na inwestycji

2019-12-18

Szanowni Państwo!

W pierwszych tygodniach grudnia Wykonawca zrealizował prace modernizacyjne związane z przebudową istniejących pól rozdzielni 110 kV. Wykonano m.in.:

  • montaż osłony izolacyjnej mostu szynowego przy autotransformatorze AT1;
  • most tymczasowy pomiędzy bramką pola linii Walcownia a polem nr 15 Konin;
  • połączenie pola linii Konin (połączenie kablowe z rozdzielni 110 kV GIS, pole nr 10) z bramką napowietrznej linii 110 kV Konin.

We wskazanym okresie kontynuowano również prace budowlano-montażowe związane z pomieszczeniem akumulatorowni oraz rozdzielnią 400 kV GIS.

Na budowanej linii 400 kV Kromolice-Pątnów pomalowane zostały słupy na stanowiskach nr 2,4,6,8.