Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Poziom zaawansowania prac na projekcie

2019-11-26

Szanowni Państwo!

Informujemy, że prace związane z realizacją przedmiotowego zadania przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W listopadzie, w budynku nowej nastawni, przeprowadzono m.in. następujące prace:

  • wykonano izolację mostu szynowego oraz spięto go z autotransformatorem AT1;
  • przebudowano linię SN 6 kV krzyżowaną w przęśle 3-4 projektowanej linii 400 kV Kromolice-Pątnów;
  • wpięto kable 110 kV do rozdzielni GIS (pola nr 10 i 23);
  • podane zostało napięcie na rozdzielnię GIS 110 kV, do sekcji A i B;
  • przeprowadzono testy FAT na poszczególnych polach stacji elektroenergetycznej.

W istniejącym budynku rozdzielni GIS 400 kV wznowiono prace budowlane związane z pomieszczeniem akumulatorowni oraz rozpoczęto montaż samej rozdzielni.