Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Postępy w realizacji zadania

2019-10-28

Szanowni Państwo!

Zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi postępów w prowadzonych pracach.

W budynku rozdzielni 110 kV GIS dokonano przeglądu i sprawdzono przekładniki napięciowe w polach nr 16,17,18,19 i 23. W dalszym ciągu trwa realizacja sprawdzeń funkcjonalnych blokad i sterowań dla całej rozdzielni.

Wykonawca kontynuował również prace związane z budową linii 400 kV Kromolice-Pątnów. W przęśle 3-4 rozpoczęto przebudowę krzyżowanej linii SN 6 kV oraz zakończono wykonywanie fundamentów pod stanowisko słupa nr 1.

W dalszym ciągu prowadzone są działania związane z montażem słupów na Jeziorze Gosławskim, na stanowiskach nr 5a, 5b, 5c oraz 5d.