Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Stan prac na inwestycji

2019-09-25

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że realizacja przedmiotowego zadania przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem.

W ostatnich tygodniach w budynku nowej nastawni m.in.:

  • realizowano prace rozruchowe w pomieszczeniu przekaźnikowni dla pól rozdzielni 110 kV GIS – sekcja A pola od 1 do 11 oraz sekcja B pola od 16 do 19;
  • rozmieszczono światłowody pomiędzy szafami przekaźnikowymi;
  • ułożono kable sterownicze pomiędzy rozdzielnią SN2 a szafami przekaźnikowymi.

Na terenie napowietrznej rozdzielni 110 kV:

  • przeprowadzono prace przygotowawcze związane z budową mostu tymczasowego między bramką pola linii Walcownia a polem Konin;
  • ułożono kabel SN między autotransformatorem AT1 a rozdzielnią SN1.

Przy budowie odcinka linii 400 kV Kromolice-Pątnów (od istniejącego słupa nr 9 linii 220 kV Plewiska-Konin do stacji Pątnów) zakończono:

  • prace fundamentowe na stanowiskach słupów nr 2, 3, 9;
  • prace fundamentowe i uziemiające na stanowiskach słupów od 5a do 5d zlokalizowanych na Jeziorze Gosławskim;
  • montaż słupów na stanowiskach 4,6,7,8.