Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Zaawansowanie prac na zadaniu

2019-08-21

Szanowni Państwo!

W ciągu ostatnich tygodni na terenie stacji Pątnów kontynuowano prace budowlano-montażowe. W budynku nowej nastawni, w pomieszczeniu przekaźników dla pól rozdzielni 110 kV GIS - sekcja A, przeprowadzono rozruch i okablowano szafy napięcia gwarantowanego. Na terenie napowietrznej rozdzielni 110 kV zakończono montaż głowic napowietrznych i konektorowych w polach linii 110 kV Walcownia-Konin oraz wykonano pomiary niskonapięciowe przedmiotowej linii.