Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Poziom zaawansowania prac na projekcie

2019-07-24

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że na rozdzielni GIS 110 kV kontynuowano układanie kabli 110 kV oraz montaż głowic napowietrznych i wewnętrznych,

W akumulatorowni rozdzielni 400 kV rozpoczęto prace budowlane, a na Jeziorze Gosławskim w dalszym ciągu prowadzone są prace fundamentowe związane z budową słupów dla linii 400 kV.