Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Stan prac na inwestycji

2019-06-28

Szanowni Państwo!

W ostatnich tygodniach Wykonawca kontynuował szereg prac na terenie budynku rozdzielni 110 kV GIS. Zakończono m.in. montaż nowych linii kablowych wraz z głowicami kablowymi dla pól Janikowo i Pakość oraz wykonano pomiary wysokonapięciowe kabli 110 kV.

W nowym budynku nastawni zamontowano m.in. nastepujace elementy:

  • transformatory SN/nn w komorach;
  • rozdzielnice nn w pomieszczeniach TPW1, TPW2, TPW3;
  • wykonano prace związane z przygotowaniem do uruchomienia rozdzielni 6 kV.

Miło nam również poinformować, że zakończono budowę drogi dojazdowej i nabrzeża oraz rozpoczęto prace związane z wykonaniem palowania pod fundamenty dla słupów na Jeziorze Gosławskim.