Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Zaawansowanie prac na zadaniu

2019-05-28

Szanowni Państwo!

W minionym okresie Wykonawca kontynuował prace budowlano-montażowe na terenie budynku rozdzielni 110 kV GIS. Zamontowano m.in. nowe linie kablowe dla pól Janikowo i Pakość oraz głowice konektorowe dla nowych kabli 110 kV.

Z kolei w nowym budynku nastawni zamontowano m.in. następujące elementy:

  • transformatory SN/nn;
  • rozdzielnice nn w pomieszczeniach TPW1,TPW2, TPW3;
  • szafy pomiaru energii;
  • agregaty do klimatyzatorów na zewnątrz budynku;
  • klimatyzację we wszystkich pomieszczeniach.

Ponadto w dalszym ciągu prowadzone są prace przygotowawcze związane z przeprowadzeniem linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice-Pątnów przez Jezioro Gosławickie - budowa platformy oraz tymczasowej drogi dojazdowej na nabrzeżu.