Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Postępy w realizacji zadania

2019-04-29

Szanowni Państwo!

W minionym okresie Wykonawca zakończył montaż kabli sterowniczych i zasilających miedzy budynkiem rozdzielni 110 kV GIS a nową nastawnią.

W nowopowstałym budynku nastawni wykonano m.in. następujące prace:

  • zamontowano transformatory SN/nn w komorach oraz rozdzielnice nn w pomieszczeniach TPW1, TPW2, TPW3;
  • uruchomiono baterie 220V wraz z rozdzielnią 220V;
  • zamontowano rozdzielnicę SN 6 kV w pomieszczeniu TPW3;
  • zainstalowano i okablowano wszystkie szafy pomiaru energii oraz telekomunikacyjne;
  • założono agregaty do klimatyzatorów na zewnątrz budynku.

Ponadto rozpoczęto prace przygotowawcze związane z przeprowadzeniem linii przez Jezioro Gosławickie - budowę tymczasowej drogi dojazdowej wraz z nabrzeżem.