Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Poziom zaawansowania prac na projekcie

2019-02-21

Szanowni Państwo!

Na przestrzeni ostatnich tygodni Wykonawca realizował prace związane z montażem i okablowaniem szaf LCC oraz układaniem kabli zasilających i sterowniczych między budynkiem rozdzielni 110 kV GIS a budynkiem nowej nastawni. Ponadto, w samym budynku nowej nastawni, trwają między innymi prace rozruchowe zamontowanej rozdzielnicy potrzeb własnych oraz układanie kabli sterowniczych i zasilających do nowych urządzeń w pomieszczeniach nastawni.