Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Stan realizacji prac

2018-12-18

Szanowni Państwo, w minionych tygodniach w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji zakończono montaż rozdzielni GIS 110 kV, rozdzielnice napełniono gazem SF6 oraz wykonano pomiary wewnętrzne. Sukcesywnie są również montowane szafy LCC w rozdzielni oraz układane jest okablowanie.

Zakończono również prace budowlane na obszarze pomiędzy budynkiem nowej nastawni a budynkiem GIS 110 kV w zakresie budowy:

 • nowej kanalizacji deszczowej oraz podłączenia do sieci zewnętrznej kanalizacji Elektrowni Pątnów,
 • nowych kanałów wraz z drabinkami kablowymi.

W ramach rozbudowy budynku nastawni trwają prace przy ocieplaniu ścian zewnętrznych oraz montażu:

 • instalacji uziemiającej,
 • instalacji elektrycznych,
 • wentylacji,
 • klimatyzacji,
 • ogrzewania,
 • sufitów podwieszanych,
 • podłóg technologicznych.

Zakończono także prace związane z:

 • układaniem tynków wewnętrznych w pomieszczeniach budynku nastawni,
 • dostawą i montażem baterii 220 kV i 48 kV,
 • wykonaniem izolacji stropodachu.